ČSRS z.s.

O nás

Občanské sdružení Český svaz rekreačního sportu vzniklo v roce 1990 jako samostatný sportovní svaz při Českém svazu tělesné výchovy. Velmi široká členská základna, kterou tvoří několik desítek tisíc členů sdružených v několika stech oddílech, se zabývá pestrou a různorodou činností a prakticky všemi běžnými sporty. Většina oddílů nabízí možnost sportovního vyžití nejen svým členům, ale i celé široké veřejnosti.

Od roku 2014 je sdruženým členem ČASPV. Každý člen ČSRS se může zúčastňovat jeho akcí bez omezení. informace www.caspv.cz.
Od roku 2016 změnil statut a název na Ćeský svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek

Rekreační sport - je tělesná pohybová aktivita provozovaná ve volném čase, sloužící k fyzickému a psychickému rozvoji člověka. Takováto činnost příznivě ovlivňuje oběhový aparát (srdce, plíce a cévní systém), zlepšuje psychickou kondici a odolnost, dle typu zatěžuje a posiluje svalový aparát. Je provozován jako nesoutěžní pohybová aktivita, ale také jako rekreační soutěžní činnost, v níž je důležitější, než samotný výkon, radost z pohybu, zábava a setkávání. Pro příznivý vliv na zdraví je důležitá pravidelnost a délka zatížení nejméně půl a nejvíce dvě hodiny. Provozování a střídání více sportů komlexněji zatěžuje pohybový aparát.

Specifikum Českého svazu rekreačního sportu spočívá v tom, že jeho činnost je mířena přímo k základním organizačním článkům, jimž se snaží zabezpečit programovou nabídku a přispět na ekonomické podmínky pro jejich aktivity. Sdružuje kolektivy bez ohledu na jejich věkové složení a druh provozovaných sportů

Kontakt

Sekretář ČSRS z.s.
Mgr. Krauskopf Jiří
Dubenská 9, 370 05 České Budějovice
tel.: 778 043 070
e-mail: info@csrs.cz
Bankovní spojení: 3733271389/0800.