ČSRS z.s.

O nás

Občanské sdružení Český svaz rekreačního sportu vzniklo v roce 1990 jako samostatný sportovní svaz při Českém svazu tělesné výchovy. Velmi široká členská základna, kterou tvoří více než 100 tisíc členů sdružených v několika stech oddílech, se zabývá pestrou a různorodou činností a prakticky všemi běžnými sporty. Většina oddílů nabízí možnost sportovního vyžití nejen svým členům, ale i celé široké veřejnosti.

Rekreační sport - to jsou nejen nesoutěžní pohybové aktivity, ale také rekreační soutěžní činnost, v níž ale důležitější, než samotné soutěžení je radost z pohybu a setkávání. Specifikum Českého svazu rekreačního sportu spočívá v tom, že drtivá většina činnosti je organizována zdola, odvíjí se tedy od základních článků, jimž se snaží svaz zabezpečit jednak programovou nabídku a jednak ekonomické podmínky pro jejich aktivity. Jednotlivci, rodiny i větší skupiny tak nacházejí pod křídly Českého svazu rekreačního sportu prostor pro realizaci svých pohybových nápadů, někdy vážných, někdy i úsměvných, vždy ale bez zbytečných stresů a obav o výsledek.

Kontakt

Sekretariát ČSRS
Dubenská 9
370 05 České Budějovice
tel.: 778 043 070
e-mail: info@csrs.cz

bankovní spojení: zde
Členské příspěvky lze zasílat do 30. října 2015.

logo ČSRS, lvíček "Sportík"