Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek

    Naše logo

 Statut: Samosprávný celostátní střešní spolek právnických osob spolčených za účelem veřejně prospěšné činnosti v oblasti sportu.

  Sídlo: 155 00 Praha Stodůlky, Ohradské náměstí 1628/7

  Kontakt: tel.: 731 480 914, 777 043 070

  email: info@csrs.cz

  Statutární orgán:

  Předseda: Bohumil Novák

  Místopředseda. Mgr. Jiří Kraukopf

  Registrace: MV dne 18. 6. 1990

                          pod č.j. VSP/1–1953/90-2

                          IČO 005 40 277

 Spisová značka: L 872 vedená u Městského soudu    v Praze

Bankovní spojení: 3733271389/0800

 • ČSRS je ustanoveno podle zákona ČR o spolčování občanů a dalších ustanovení a vyhlášek.
 • ČSRS je přidruženým členem ČASPV.
 • Cílem ČSRS je vytvářet podmínky pro rekreační provozování sportu obyvatel České republiky všech věkových kategorií a pro podporu činnosti svých členů v oblasti organizační a ekonomické.
 • ČSRS se při své činnosti řídí Stanovami spolku, Organizačním, jednacím a volebním řádem, příslušnými předpisy ČUS.
 • ČSRS hospodaří podle zákona ČR o účetnictví a souvisejících předpisů
 • Nejvyšším orgánem ČSRS je valná hromada členů ČSRS z.s.  
 • Valná hromada volí výbor ČSRS, revizní komisi ČSRS, schvaluje Stanovy ČSRS a usnesení VH.
 • ČSRS řídí tří členný výkonný výbor
 • Hospodaření ČSRS a jeho činnost kontroluje tří členná revizní komise
 • Členem ČSRS se může stát sportovní spolek, který provozuje plně, nebo částečně rekreační sport. Členem se může stát také oddíl rekreačního sportu, který je ve sportovním spolku s oddíly provozující jiné sporty. Členství je platné po podání písemné přihlášky, schválením výborem a zaplacením členského příspěvku.
 • Výše členského příspěvku je 1200 Kč pro členský spolek, bez ohledu na počet fyzických osob sdružených ve spolku. Minimální počet členů spolku je deset, z toho aspoň tři starší 18 let.
 • Právo člena je zúčastnit se aktivně činnosti ČSRS, vyslat delegáta na VH, využívat finanční podporu své činnosti z prostředků ČSRS, navrhovat kandidáty na volené funkce ČSRS.
 • Základní povinnost je platit členské příspěvky a účast na valné hromadě.