Složení RK:

                Předseda:                           Josef Rychtecký                               josef.rychtecky@jrn.cz
                Místopředseda:                Jan Urban                                         cusbruntal@seznam.cz
                Člen:                                     Dagmar Kolandová                      kolandovadagmar@seznam.cz

Z činnosti:

                13.12.2017          kontrola účetnictví – (realizovala Kolandová)
                7.12.2017             schůze RK

                                               Schváleno: výsledky kontrol, připomínky k organizačnímu řádu, plán práce                                                do VH 2018. provedena kontrola plnění úkolů VV z VH 2017
               
14.10.2017          kontrola plnění úkolu 5 z VH
                                               - VV odeslány připomínky k plnění úkolu včetně konceptu možné varianty                                                řešení WWW stránek svazu
               
4.10.2017             kontrola stavu evidence členské základny – (realizoval Rychtecký)
                9.5.2016               schůze RK
                                               volba místopředsedy; obecné rozdělení úkolů mezi členy RK; plán práce na                                                rok 2017