Složení RK od 4.2.2020
                Zastupující předseda:                    Jan Urban                                         cusbruntal@seznam.cz
                Člen:                                     Dagmar Kolandová                      kolandovadagmar@seznam.cz

              Člen:                                           Jaromír Horák

Z činnosti:

               4.2.2020          schůze RK – zápis zde

             15.3.2019          schůze RK

                                          organizační záležitosti; hodnocení práce VV od VH; plnění úkolů z VH;

                                          připomínky, návrhy a doporučení k práci VV; projednání informace o    hospodaření svazu za rok 2018; zajištění zprávy RK na VH 2019

             12.3.2019          kontrola účetnictví (realizovala pí Kolandová)

              19.4.2018          schůze RK

                                          organizační záležitosti; informace o práci VV s členskou základnou;

                                          projednání informace o hospodaření svazu za rok 2017; zajištění zprávy

                                          na VH 2018

                13.12.2017          kontrola účetnictví – (realizovala Kolandová)
                7.12.2017             schůze RK

                                               Schváleno: výsledky kontrol, připomínky k organizačnímu řádu, plán práce                                                do VH 2018. provedena kontrola plnění úkolů VV z VH 2017
               
14.10.2017          kontrola plnění úkolu 5 z VH
                                               - VV odeslány připomínky k plnění úkolu včetně konceptu možné varianty                                                řešení WWW stránek svazu

               
4.10.2017             kontrola stavu evidence členské základny – (realizoval Rychtecký)
                9.5.2016               schůze RK
                                               volba místopředsedy; obecné rozdělení úkolů mezi členy RK; plán práce na                                                rok 2017