Sdělení předsedy ČSRS, z. s. po jednání VV č. 2/2018 dne 19. dubna 2018

 

Vážení!

Organizační příprava VH vrcholí. Na VV jsme projednali a schválili dokumenty, které jsme povinni poslat svým členům nejpozději 30 dnů před konáním VH. Protože je nutné v některých materiálech udělat drobné úpravy, budou vám zaslány do poloviny tohoto týdne.

 

Zásadním rozhodnutím je, že pozvání na VH obdrží pouze řádní členové ČSRS z. s., tedy ty kluby, které mají na letošní rok 2018 zaplacené členské příspěvky. Původní termín 15. 3. 2018 jsme prodloužili do termínu konání tohoto VV, takže času bylo jistě dost. Tímto rozhodnutím se také bude lépe prokazovat procentuální účast členů na jednání VH.

 

V příloze dnešního Sdělení je přiložen i formulář pro návrh kandidátů na funkci předsedy a členů VV. Někteří z vás totiž nezaslání takovéhoto formuláře uváděli jako důvod, proč dosud žádný návrh nezaslali. Pokud máte zájem kandidovat sami, nebo máte vhodného kandidáta ve svém okolí, pošlete vyplněný formulář do data, které je na něm uvedeno.

 

Ve stejný den jednala i RK. Provedla kontrolu účetních dokladů a dalších dokumentů. Oba orgány se sešly ke krátkému společnému jednání, jeho ž hlavním cílem bylo koordinovat spolupráci v organizaci vlastní VH.

 

VV podal v polovině března, v termínu stanoveném MŠMT, žádost o finanční dotaci, z níž by rád podpořil vámi pořádané akce. Výsledek projednávání na MŠMT nám není zatím znám (snad to bude VH). Pokud bude naše žádost úspěšná, budeme muset, abychom vyhověli podmínkám dotačního titulu, přistoupit k některým změnám. O všech bychom vás informovali v případě přiznání dotace, ale o jedné je nutno se zmínit hned. MŠMT dává možnost svazu poskytnout finanční příspěvek na akci svého člena pouze v případě, že svaz je spolupořadatelem akce. Není určitě nic složitého název našeho svazu napsat mezi organizátory, popř. přidat logo Lvíčka Sportíka, už nyní, abychom to nemuseli následně předělávat.

 

VV se také zabýval povinnostmi, které vyplynou svazu i vám, členům, z nové směrnice EU, tzv. GDPR. Možná jste již nějaké informace obdrželi prostřednictvím ČUS. Pro jistotu vám materiály ČUS k této problematice zasíláme v příloze. Je zřejmé, že kolem toho ještě panuje řada otázek, že je nutné počkat na konečnou podobu zákona, který evropskou směrnici do české legislativy musí zákonodárci zapracovat. Proto VV k této problematice zatím žádný konkrétní závěr neučinil.

 

Mějte se hezky a přeji hodně zdaru ve vaší práci, hodně úspěšných akcí a těším se na shledání s vámi za měsíc na VH v Jihlavě.

 

V Jihlavě 22. 4. 2018

 

 

                                                                                                              Bohumil Novák

                                                                                                          předseda ČSRS z. s