zpět OBSAH:

 

ČSRS – o nás

Stanovy ČSRS

Výpis z rejstříku

Jednací, volební řád

Organizační řád

Směrnice cestovné

Smlouva s ČASPV

Usnesení VH 2018

Účetní závěrka 2017

Rozpočet 2018