zpět OBSAH:

 

ČSRS – o nás

Stanovy ČSRS

Výpis z rejstříku

Jednací, volební řád

Organizační řád

Směrnice cestovné

Smlouva s ČASPV

Usnesení VH 2019

Účetní závěrka 2019

Rozpočet 2020