A K T U A L I T Y

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 29.1.2018

           Na svém prvním zasedání v novém roce VV, mimo sdandartní procedurální záležitosti, schválil Přílohu k účetní závěrce 2017, pokračoval v organizačním zabezpečení VH 2018. S přítomným předsedou RK projednal jejich připomínky a stav stále pokračující revize členské základny. Více zde.

Sponzorem ČSRS můžeš být svým nákupem

 

        Možná nevíte, že firma Forza má uzavřenu smlouvu s ČSRS. Obchodů se sportovním oblečením je jak máku na poli, ale tento dává našim členům slevu 10%. Navíc svýn nákupem přispějete do pokladny svazu dalších 5% s jeho celkové ceny.

NOVÝ WEB

           K novému roku jsme konečně provedli změnu naší internetové stránky. Plní největší nedostatek, kterým bylo zvěřejňování nejčerstvejších informací a aktualit na přední stránce. Byl zachován její obsahový a infornativní charakter.

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 13.12.2017

           Hlavními body jednání bylo podepsání nové smlouvy s ČASPV, současný stav dotačních programů Sport MŠMT, schválení finančních příspěvků členům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí, kontrola účetnictví pověřeným členem RK. Více zde.

Nová smlouva s ČASPV

           Po několika měsíčním jednání byla podepsána nová smlouva o spolupráci s ČASPV, jehož jsme přidruženým členem. Obsahově je v podstatě schodná s původní smlouvou z 19.4.2014. Formulace jsou přesnější a jednoznačnější. Základní účel smlouvy, to je poměrná účast na grantových projektech pro střešní svazy ČUS byl zachován.

           Znění smlouvy zde

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Sponzorzká smlouva

 

Rekreační sport

Občanské sdružení Český svaz rekreačního sportu vzniklo v roce 1990 jako samostatný sportovní svaz při Českém svazu tělesné výchovy.

 

Velmi široká členská základna, kterou tvoří několik tisíc členů sdružených v několika desítkách oddílech, se zabývá pestrou a různorodou činností a prakticky všemi běžnými sporty. Většina oddílů nabízí možnost sportovního vyžití nejen svým členům, ale i celé široké veřejnosti.

 

Od roku 2014 je přidruženým členem ČASPV. Každý člen ČSRS se může zúčastňovat jeho akcí bez omezení. informace www.caspv.cz.

 

Od roku 2016 změnil statut a název na Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek

 

Rekreační sport – je tělesná pohybová aktivita provozovaná ve volném čase, sloužící k fyzickému a psychickému rozvoji člověka. Takováto činnost příznivě ovlivňuje oběhový aparát (srdce, plíce a cévní systém), zlepšuje psychickou kondici a odolnost, dle typu zatěžuje a posiluje svalový aparát. Je provozován jako nesoutěžní pohybová aktivita, ale také jako rekreační soutěžní činnost, v níž je důležitější než samotný výkon, radost z pohybu, zábava a setkávání. Pro příznivý vliv na zdraví je důležitá pravidelnost a délka zatížení nejméně půl a nejvíce dvě hodiny. Provozování a střídání více sportů komplexněji zatěžuje pohybový aparát.

 

Specifikum Českého svazu rekreačního sportu spočívá v tom, že jeho činnost je mířena přímo k základním organizačním článkům, jimž se snaží zabezpečit programovou nabídku a přispět na ekonomické podmínky pro jejich aktivity. Sdružuje kolektivy bez ohledu na jejich věkové složení a druh provozovaných sportů.